Maj 2023

Maj 2023

Prihodnost Kosova

Mlada država si prizadeva za mednarodno priznanje neodvisnosti.

Brent Stirton

Maj 2023

Sloni v soseščini

Slonje populacije so ogrožene. Za to smo krivi ljudje. Širimo se v njihov življenjski prostor, gradimo naselja in ceste, krčimo gozdove, obdelujemo zemljo, iz slonovine izdelujemo okrasne predmete.

Maj 2023

Bleščeče glive sluzavke

Čudesa v mavričnih odtenkih, ki proizvajajo trose, še vedno presenečajo raziskovalce.

Maj 2023,

Svilarska tradicija

Le malokdo ve, da znamo pri nas surovo svilo pridelovati že vsaj pol tisočletja.

Maj 2023

Na silo odvzeti

Otroke staroselcev so nasilno iztrgali iz družin in jih zaprli v internate.