April 2021

April 2021

Kartuzija Pleterje

Danes po vsem svetu živi približno 350 kartu­zijanov in kartuzijank v 22 samostanih; eden od njih je v Sloveniji.

Smrtonosni zrak

April 2021

Smrtonosni zrak

Tudi če je stopnja one­snaženosti zraka nizka, je tak zrak škodljiv in povzroči milijone smrti.

Strupeni dim

April 2021

Strupeni dim

Zaradi vse hujšega onesnaženja, ki ga po­vzročajo obsežni gozdni požari, so se znanstve­niki lotili preučevanja sestave dima – in njego­vega vpliva na zdravje ljudi. Kjer je ogenj, je tudi strupen dim.

Floridska puma

April 2021

Floridska puma

Ogrožena mačka si je čudežno opomogla, a zdaj je njeno preživetje negotovo zaradi pozi­dave zemljišč in gradnje cest.

Svet žužkov

April 2021

Svet žužkov

V Amazoniji odkrivajo na stotine še neznanih vrst žuželk.

Tušeti

April 2021

Tušeti

Gruzijski pastirji ohranjajo starodavno tradicijo in vsako leto spomladi odženejo črede na poletne pašnike po nevarni poti čez Kavkaz – in skozi čas.

Kartuzija Pleterje

April 2021

Kartuzija Pleterje

Do 2600 metrov dolgega obzidja kartuzije Pleterje segajo na eni strani vinogradi in sadovnjaki, na drugi pa gozdovi Gorjancev. Vanjo ljudje od zunaj nimajo vstopa.