Učinek podnebnih sprememb je opazen
tudi na semenih, listih in cvetovih kulturnih rastlin –
posledice so vidne pod mikroskopom.

CVET SONČNICE
700-KRATNA POVEČAVA

Bodičasta zrna peloda prekrivajo enega od številnih malih cvetov, ki sestavljajo veliko so­cvetje sončnice. Ta rast­lina dobro prenaša sušne razmere, visoke temperature in pove­čano slanost prsti ter je odporna proti boleznim. Genetiki preučujejo njen obsežni genom, da bi ugotovili, kako uspeva v zahtevnih razmerah.

Semenarji v svojih zbir­kah shranjujejo semena v naravi rastočih sort rastlin, saj jih želijo oh­raniti in tako človeštvo zavarovati pred ne­ugodnimi posledicami podnebnih sprememb. Kmetje bi lahko sončnice vključili v mešanico pokrivnih posevkov, ki jih sejejo med posa­meznimi spravili, da se ohranja kakovost prsti, preprečuje erozija ter zmanjšata izhlapevanje vode in raba pesticidov.

Te fotografije so bile posnete z vrstičnim elektronskim mikrosko­pom, ki za zaznavanje podrobnosti uporablja elektrone namesto svet­lobe. Tako nastale foto­grafije so črno­bele.

LIST KORENJA
300-KRATNA POVEČAVA

Prehuda vročina je za korenje zelo stresna, zato postanejo koreni grenki in lesnati. Pri višji temperaturi in višji koncentraciji ozona tudi izgubijo hranilno vred-nost. Raziskovalci kri žajo korenje z varietetami, ki uspevajo v naravi, da bi povečali odpornost te rastline proti suši.

BRST OLJKE
80-KRATNA POVEČAVA

Oljka sorte arbequina se ponaša s prvovrstnimi, sočnimi plodovi. V lesu teh dolgoživih dreves se dolgotrajno skladi­šči ogljik; po navedbah Mednarodnega sveta za oljke posamezno drevo absorbira 10 kilo­gramov ogljikovega dioksida na liter pro­Oljka sorte arbequina se ponaša s prvovrstnimi, izvedenega olja. Špan­ski oljkarji sejejo tudi pokrivne posevke, da bi okoliška prst vezala več ogljika. A v zadnjih letih je sredozemske oljčne nasade prizadela invazivna bakterijska bolezen.


LIST HMELJA
240-KRATNA POVEČAVA

Hmelj je nepogrešljiv za varjenje piva. V dolini Yakima v ameriški zvezni državi Washington, ki je eno največjih hmeljar­skih območij na svetu, je zaradi tanjšanja snežne odeje in krčenja ledeni­kov v Kaskadnem go­rovju za pridelavo hme­lja na voljo manj vode kot nekoč. Nekateri ameriški pivovarji se ozirajo po trpežnejših v naravi rastočih varie­tetah iz jugozahodnega dela ZDA, drugi pa eks­perimentirajo s hmeljem, ki uspeva na Floridi.

SEME BOROVNICE
300-KRATNA POVEČAVA

Borovnice so vse bolj ogrožene zaradi nepredvidljivih pozeb in suš, vendar je po mnenju raziskovalcev te težave mogoče omiliti. Pridelek borovnic zmanjšuje tudi azijska sadna mušica, ki povzroča škodo na mladih plodovih in ji bolj ustreza toplejše podnebje.