Dr. Oto Luthar,

rojen v Murski Soboti (11.8.1959). Diplomiral je leta 1983 na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, magistriral leta 1986 in doktoriral leta 1992. Od leta 1988 je zaposlen na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU, in sicer kot raziskovalec na Filozofskem inštitutu; od 1.9.1992 opravlja naloge direktorja ZRC SAZU, od 1.7.1998 je tudi v. d. predstojnika Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU.

Od leta 1989 predava na Pedagoški fakulteti v Mariboru, od 1993 docent, od 1999 izredni profesor. V akademskem letu 1999/2000 je kot gostujoči profesor predaval na univerzi Yale na Oddelku za zgodovino (Department of History, Yale University , USA ). Od leta 2004 je redni profesor za predmetno področje Uvod v študij zgodovine na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru.

Štipendije: DAAD (Deutsche Akademische Austauschdienst), 1991-92, Berlin (Freie Universität - Friedrich Meinecke Institut); Univerza v Ljubljani, Knafljeva štipendija 1996; Štipendija Evropske skupnosti, TEMPUS 1997; United States Goverment Fulbright grant , Department of History, Yale University, 1999- 2000.

Področja njegovega raziskovalnega dela: novejša kulturna zgodovina, zgodovina moderne politične misli, zgodovina 19. in 20. stoletja in teorija zgodovinopisja.

Pomembnejša objavljena dela: Jews and Slavs, vol. 12, Jerusalem, Ljubljana, 2004 (sour.); Majstori i muze, Zagreb 2002; Liberal Democracy, Citizenship & Education, Ontario 2001 (sour.); O žalosti niti besede, Založba ZRC, Ljubljana 2000; Jews and Slavs, vol. 6, Jerusalem, Ljubljana 1999 (sour.); Grenzlandidentitäten im Zeitalter derEurointegration, Dunaj, Poznañ, 1998 (sour.); Mojstri in muze: Kaj in zakaj je zgodovina, Ljubljana 1997; Multiculturalism in Central Europe in Historical Perspective, Klagenfurt 1997 (sour.); Med kronologijo in fikcijo. Strategije zgodovinskega mišljenja, Ljubljana 1993; Vsi Tukididovi možje. Sodobne teorije zgodovinopisja, Ljubljana 1990 (sour.).

<< nazajStran je bila natisnjena s spletnega portala National Geographic Slovenija www.national-geographic.si.
© 2005 - 2010 National Geographic Slovenija. Vse pravice pridržane.