Maj 2022

Maj 2022

Prihodnost gozdov

Podnebne spremembe in človekove dejavnosti ogrožajo drevesa širom po svetu. A še imamo čas, da omilimo škodo.CRAIG WELCH

Maj 2022

Nad ogenj z ognjem

Avstralski aborigini nadaljujejo kulturno tradicijo in tako pomagajo ohranjati domovino prednikov.

Maj 2022

Krhko zatočišče za gozdne slone

Kritično ogrožene živali v Gabonu, ki sta jih zdesetkala že krivolov in izguba življenjskega prostora, zdaj trpijo še pomanjkanje hrane.

Maj 2022

Rešitve za gozdove

Kako jih ohraniti? Bi morali drevesa pre­staviti na nova rastišča, jih posaditi več, spre­meniti njihovo DNK ali jih pustiti pri miru? Katere metode so naj­učinkovitejše za pomoč gozdovom na planetu, ki vsrkavajo ogljik?

Slovenski pragozdovi

Maj 2022

Slovenski pragozdovi

Zaščitni znak slovenskega gozdarstva je sonaravno gospodarjenje. Biotsko raznovrstnost, njegov temelj, načrtno vzdržujemo v vseh gozdovih; najbolje je ohra-njena v pragozdovih.